Put and Take Invagination 2012

Foto: Morten Espersen


Koncept-kunstnergruppen Lehman Brothers: Kim Kilde, Peter Birkholm, Jonas Jensen og Morten Espersen.

Put and Take Invagination for Koh-i-noor
ved Alt_Cph 31. august 2012

Lehman Brothers er blevet inviteret til at kuratere Koh-i-noors bidrag til dette års Alt_Cph med temaet: Rammer og Proces i Fabrikken for Kunst og Design i København.

Koh-i-noor har på forhånd udvalgt otte billedkunstnere, som hver især har stillet et færdigt kunstværk til rådighed for en nærmere kuratering.

I praksis skal Koh-i-noors udstilling udspille sig på følgende måde: Det afgrænsede felt deles i to rum af en skillevæg: På den ene side findes et arkiv med de otte udvalgte kunstværker, og på den anden side et udstillingsrum, til skiftende udvælgelse og præsentation ved kuratorene.

Denne kurateringsopgave lader Lehman Brothers imidlertid hånt om og præsenterer i stedet og på stedet en intervention, eller mere præcist en invagination** Omstændighederne er vigtige at nævne, da Lehman Brothers lever af og på de skiftende kontekster, den evindelige invaginale ind- og udfolden sig i uden-spor, de evigt skiftende rammer; den parergonale betingelse.


** Invagination er en indfoldning af et ydre lag, som dermed danner en fold, i sit eget element så at sige. Folden lægger sig som en mellemting mellem inder- og yderside; samt som en forkortning af et hele. Fænomenet kan medicinsk eksempelvis forekomme i menneskets tarmsystem, hvor et stykke af tarmen glider ind i et andet stykke af tarmen. Termen er brugt af Jacques Derrida i hans omgang med parergonet i teksten The Truth in Painting(1978).


www.lehmanbros.net

www.koh-i-noor.org

www.alt_cph.dk


Alt_Cph er støttet af Statens Kunstråd