Afgang 2011 Billedkunstskolerne,
Det kongelige danske Kunstakademi, Kunsthallen Nikolaj, København.

Katalogtekst:Silver Silicon Mesonephric Surf Bird 2011
Installation med videoprojektion.


Mirror / Mercury / Silicon / Glas / Moon.
Extracts from a thiefs journal. At afgive de erindringer der ikke tilhørte nogen.


Dokumentet er et diagonalt snit i tiden som stoflighed under tilblivelse.
Monologen er teksten som non-organisk struktur i et parallel-forløb med denne tilblivelses synlighed.

Hukommelsen synes nedlejret i fedtdepoterne. Arkivering ved sammentrækning af rectum. Frigørelse af erindring gennem likviditet.

Søvnen er omfavnelsen af usynlighedens dobbelte retning.

Sprog som væske. Is og sne som grammatik.

Memory without an object. Hukommelsen uden objekt.
(Det er objektet der husker subjektet. Som fravær. Som eksperiment.)

Narrativet og fiktionen udgør de forbindelser, magnetiske eller elektromagnetiske, mellem begivenhedernes gang og gennemløber hver begivenhed med en retning, en strømhvirvel af mening i bevægelse.

Vi glemmer at begivenheden indeholder indvendige membraner, at begivenheder i bogstaveligste forstand er foldede.

Hver dokument er forbundet med et objekt, en ting der binder det til et sted og hverken er erindring eller fiktion.

Simulacret er erindringens fiktivitet i et moment, et øjeblik.

Månelys er bagsiden af sollys, baglæns sollys.

Radioaktivitet er billeddannende, atomeksplosionen er radikal billedlighed, radikal samtidighed, det moment der starter og afslutter samtidigt.
Hiroshima/Nagasaki-bombningen var postmodernitetens begyndelse. Centerets afslutning.

My mother was a Boeing 747,  a fucking jumbo-jet. And I do mean fucking.

Panorama i profil er et billede på det udskiftelige subjekt, der kobler sig på en objektiv kontinuitet gennem historien.

Vi kan ikke blive sanselige nok. Det er som om vi ikke vil afgive vore mangler.

Glimtet og den blanke overflade peger på momentet og nuet. Frihedens performativitet inkluderer nødvendigvis den strøm af tilsyneladende mørke der forløber langs med glimtene og øjeblikkene som en horisontlinie af lind kontinuitet. Glimtet foregiver et ophør, et blink af en omdrejning.

At ihukomme forskellen på nuet og øjeblikket.

Ravnen, kragen og tyveknægtene elsker glimtende blanke genstande.
Tyven er objektets ydmyge tjener.

Elektriske billeder.

At tælle momenter pr. sekund. At sanse momenter pr. sekund dvs. tidens opløsningsgrad.
Er der bobler i blodet? Er der bobler på størrelse med molekyler som tidsintervaller i strømme gennem kroppen?

Er der billeder i boblerne? Simulacret, boblen og den cirkulære forvrængning. Kære mormor, jeg undrer mig dagligt over din monumentale rundhed, hukommelsens hulske, sfærisk forglemmelse, gudske tak og lov.

Snarere er boblen en forudsætning for billedets afslutning. At et billede ikke fortsætter i alle retninger. To faktorer.....Retningsbestemmelse, lysets hastighed og min bare røv. Det er tre.

At skyggers kompakthed, graden af mørke indvirker på lysets hastighed.

Your mother was a whore, if you had to pay to be born.

Alle dimensioner har en blind vinkel. 90 grader vinkelen, den rette vinkel, hjørnet, blinket og simulationen.

 

Silver Silicon Mesonephric Surf Bird 2011 er den tredje installation i en fortløbende række undersøgelser af simulacrets tidslighed og indvirkning på oplevelsen af subjektivitet.
Afgang 2011 Kunsthallen Nikolaj